LAHKO SLOVENSKO ELEKTRIČNO VOZILO

Ideja vsebuje » koncept« razvoja, izdelavo in preizkušanja lahkega električnega vozila (LEV) za namensko uporabo v urbanem, ruralnem okolju in sistemu »car sharing«, zeleni logistiki v urbanih središčih in ostalih potovalnih potrebah uporabnikov, posledično pa pozitivnem vplivu na podnebne obremenitve.

Independant professional who works remotely to help with your business.

Grafika prikazuje okoljsko obremenitev z dnevnimi prevozi uporabnikov osebnih avtomobilov v ZDA (California) in prikazuje, da se samo 6% dnevnih osebnih prevozov opravi v daljši razdalji od 45 milj (72km).  osebno vozilo za pokritje voženj v celem spektru osebnih prevoznih potreb, upoštevati želje posameznih uporabnikov in s tem ohranjati ekološki odnos do okolja in podnebnih sprememb.

PREBERITE VEČ

Pri razporeditvi osebnih prevoznih sredstev po celotnem spektru uporabe je ključen pristop do uporabe prevoznega sredstva, ki sporoča ali je uporabnik ekološko osveščen ali je prisoten neracionalen življenski slog, ki poudarja predvsem statusne simbole in po pravilu ne priznava okoljske problematike. V sedanjosti se to razmerje nagiba v prid slednjega. Prihodnost pripada vsekakor ekologiji in to predvsem zaradi prihajajče ekološke zavednosti mlajših generacij, ki so praviloma vse bolj in bolj ekološko izobraženi. Prisotna pa je tudi vse večja aktivnost politike in vladnih odločevalcev, ki se izraža v raznih dajatvah in omejevanju uporabe ekološko spornih prevoznih sredstev. Pričakuje se, da bo avtomobilska industrija morala ponuditi ekološko ustrezne proizvode,ki temeljijo na minimalnem ogljičnim odtisu (emisiji CO2),ki je odvisen od prisotne ‘’umazane energije’’ v procesu izdelave, uporabe in razgradnje proizvoda pa tudi od teže, aerodinamike, stopnje rekuperativne energije (zavorna,nihalna) in stopnje zahtevnosti reciklažnih postopkov.

Glede na sedanjo proizvodno tehnologijo pomeni, da obstaja še kar nekaj konstrukcijsko-tehnološkega prostora saj ta trenutno reproducira mnogo več ogljičnega odtisa kot ga je potrebno za premostitev določene razdalje od točke A do točke B. Druga resnica pa je, da postaja ogljični odtis ključno merilo o zelenosti tehnologije in je edini logičen in pošten način za obračun višine bodočih okoljskih dajatev.

Iz zgornje predstavitve je razvidno, da je ekološko sprejemljivo razmišljati o izdelavi namenskih LEV za krajše dnevne vožnje (do 70 km), ki so lahko enostavnejša, varčnejša, nizkocenovnega razreda in z uporabo kompozitnih materialov tudi varne izvedbe.

CEVNI ENERGETSKI VARISTOR

Varistor (Metal Oksidni Varistor, ZnO varistor) je element, ki po svoji funkciji ščiti elektronske in druge električne sklope pred škodljivimi napetostnimi udarci, ki se ustvarjajo pri streli, iskrenju, izklapljanju električne napetosti in drugih podobnih dogodkih.

PREBERITE VEČ

Highly-skilled, independent professional freelancer.

Galerija