Cevni Energetski Varistor

Varistor (Metal Oksidni Varistor, ZnO varistor) je element, ki po svoji funkciji ščiti elektronske in druge električne sklope pred škodljivimi napetostnimi udarci, ki se ustvarjajo pri streli, iskrenju, izklapljanju električne napetosti in drugih podobnih dogodkih.

Aktualna tehnologija izdelave osnovnega telesa varistorja temelji na diskasti obliki, ki je oblikovana s stiskanjem ZnO granulata (majhne kroglice) po celotnem predpisanem proizvodnem postopku. Osnovno telo varistorja se v končni fazi vgradi v ustrezne tokokroge na električnem vezju ali pa je samostojno zaprt v plastično oz. kovinsko ohišje. Slednji način se uporablja predvsem v zahtevah po zaščiti večjih in dragih naprav in objektov (rudniški pogoji, vodovodna črpališča in podobno), povsod tam, kjer bi lahko prišlo do večje škode in prekinitve delovanja.

Diskasta varianta varistorja ima eno pomanjkljivost, saj je aktivna površina varistorja primerne kvalitete, izdelana s stiskano tehnologijo, omejena na cca 80 cm2. Posledično to pomeni, omejitev obremenitve aktivne površine ali spremenjena življenska doba ustrezne zaščite.

Cevna oblika omogoča izdelavo osnovnega telesa varistorja z neprimerno večjo aktivno površino. Posledično se z tem dovoljuje večji napetostni udar, ali manjšo specifično obremenitve površine, ali pa vpliva na življensko dobo ustrezne zaščite. Tehnologija izdelave telesa cevnega varistorja je podobna tehnologiji izdelave diskastega varistorja in se razlikuje predvsem v fazi »stiskanje granulata« z inventivno izvedbo delovnega orodja, ki omogoča izdelavo telesa varistorja z homogeno strukturo materiala po celotnem volumnu.